Bokningsregler

Betalning
Förskottsavgiften (25 procent av totalsumman) betalas inom 10 dagar och slutbetalning 30 dagar innan ankomstdagen. Vårt bg är 5058-3806. Ange alltid bokningsnummer – extra viktigt om du betalar via internet

Avbeställningsskydd med öppet köp:
Man kan teckna ett frivilligt avbeställningsskydd som kostar 250 kr. Avbeställningsskyddet återbetalas aldrig. Det innebär att vid akut styrkt sjukdom eller dylikt återbetalas hela pensionsavgiften. Avbryts vistelsen på First Hotel Tällberg (fd Gyllene Hornet) återbetalas ej erlagd avgift. Avbryts vistelsen pga akut styrkt sjukdom eller dylikt återbetalas återstående del av erlagd avgift.
Du som tecknar avbeställningsskyddet får också öppet köp, vilket innebär att om du får ändrade planer kan avboka din vistelse, senast 30 dagar före ankomsten.

Vid köp utan avbeställningsskydd:
Mer än 30 dagar före ankomst: Förskottsbetalning (25 procent) behålls av oss.
Dag 29–8: 50 procent av totalbeloppet återbetalas. Dag 7–ankomst: Ingen återbetalning.

Vid köp med avbeställningsskydd inklusive öppet köp, utan läkarintyg:
Mer än 30 dagar före ankomst: Förskottsbetalning (25 procent) återbetalas.
Dag 29–8: 50 procent av totalbeloppet återbetalas. Dag 7–ankomst: Ingen återbetalning

Vid köp med avbeställningsskydd inklusive öppet köp, med läkarintyg:
Mer än 30 dagar före ankomst: Hela avgiften återbetalas.
Dag 29–8: Hela avgiften återbetalas. Dag 7–ankomst: Hela avgiften återbetalas.
 

ÄNDRING/AVBOKNING AV BOKNING
Vid avbokning eller ändring av bokning kontaktas First Hotel Tällberg (fd Gyllene Hornet Hotel & Resort) tel 0247-51200 eller via mail: tallberg@firsthotels.se