Lokaler på First Hotel Tällberg

Antal platser
Siljanssalen 100 pl
Ovansiljan 40 pl
Nedansiljan 30 pl
Tällbergsrummet 18 pl
Sunnanäng 12 pl

Detta ingår i lokalhyran

Samtliga konferenslokaler är utrustade med AV-utrustning, frukt, bordsvatten och godis.

Siljansalen

Siljanssalen är vår största lokal med stora fönster för ljusinsläpp. Här har vi totalt 100 platser. Vi möblerar efter ert behov. Våra konferenslokaler är utrustade med AV-utrustning, frukt, bordsvatten och godis.               

Ovansiljan

Ovansiljan är en del av Siljansalen och rymmer 40 platser. Vi möblerar efter ert behov. Våra konferenslokaler är utrustade med AV-utrustning, frukt, bordsvatten och godis.                                           

Nedansiljan

Nedansiljan är en del av Siljansalen och rymmer 30 platser. Vi möblerar efter ert behov. Våra konferenslokaler är utrustade med AV-utrustning, frukt, bordsvatten och godis.                   

Tällbergsrummet

Tällbergsrummet passar bra till den mindre gruppen och rymmer 18 platser. Vi möblerar efter ert behov. Våra konferenslokaler är utrustade med AV-utrustning, frukt, bordsvatten och godis.               

Sunnanäng

Sunnanäng är ett inglasat mindre konferens- och grupprum med totalt 12 platser. Vi möblerar efter ert behov. Våra konferenslokaler är utrustade med AV-utrustning, frukt, bordsvatten och godis.